Picture of the author
มาดูแลนด์ แอนด์ ลอว์
    การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือที่ดินเปล่าต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการอยู่อาศัยหรือการประกอบกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบทำเลที่ตั้งความเหมาะสม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นอยู่ใกล้สถานที่สำคัญโรงพยาบาล โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือแหล่งชุมชนในกรณีที่ต้องการประกอบกิจการ
ติดต่อพวกเรา
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
Picture of the author
รับว่าความ จ้างทนาย รับจ้างเป็นทนายความ เกี่ยวกับคดีทุกประเภท
บริการให้คำปรึกษาคดีและข้อกฏหมาย รับว่าความ รับจ้างเป็นทนาย คดีทุกประเภท และบริการอื่น ๆ เช่น รับตรวจและร่างสัญญา รับทำพินัยกรรม และเอกสารทางกฏหมายทุกประเภท
โดยทางเราจะรับว่าความและนำเสนอข้อกฎหมายที่จะช่วยให้ลูกความชนะคดีและได้รับความยุติธรรม หรือช่วยให้คู่ความได้ทำการไกล่เกลี่ยและตกลงกันให้เกิดความยุติธรรม โดยนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหลายให้แก่ศาลได้ทราบ เพราะตามกฎหมายศาลจะไม่เห็นเอง หรือศาลจะยกขึ้นมาเองไม่ได้ หากไม่มีการนำเสนอข้อเท็จจริงนั้นต่อศาล
ดังนั้นไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาบุคคลทั่วไปจะทำเองไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสลองผิดลองถูกเนื่องจากมีโอกาสต่อสู้เพียงแค่ครั้งเดียว อาจทำให้ท่านต้องถูกตัดสินจำคุกหรือเสียเงินจำนวนมากมาย ทั้งนี้ทนายความที่มีประสบการณ์นั้นได้ว่าความมาจำนวนมากมายที่จะช่วยอ้างอิงประสบการณ์นั้นได้ แนะนำให้ท่านจ้างทนายที่มีประสบการณ์จะดีที่สุด
การแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะต้องครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ตามมาตรา 1382 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการแย่งการครอบครองที่ดินมือเปล่า หรือที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครอง หากผู้แย่งการครอบครอง มีเจตนาที่ยึดถือที่ดิน นั้น เพื่อตนเอง ผู้นั้นก็ได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดิน แปลงนั้น แล้วไม่ต้องรอให้มีการครอบครองเป็นเวลา 1 ปี 2 ปี หรือ 10 ปี แต่อย่างใด เจ้าของที่ดิน มีเพียงสิทธิ์ที่จะติดตามเอาคืน ซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดิน แต่จะต้องฟ้องเอาคืนภายใน 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง ตามมาตรา 1367 มาตรา 1375 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Your Company
MADOLAND & LAW

โทร. 0823839580
ศูนย์รับฝากขายบ้าน บ้านมือสอง ที่ดิน ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ซื้อบ้าน ขายบ้าน ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยใจ
Copyright@2023 MADOLAND, All Rights Reserved